Актуални теми
 
Петнадесето заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013
 
24 ноември 2014

На 21 ноември 2014 г., в хотел РИУ Правец Ризорт, гр. Правец, се проведе Петнадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 (ОПРКБИ). В заседанието взеха участие и представители на ГД "Регионална и урбанистична политика" на Европейската комисия .

Комитетът за наблюдение бе председателстван от г-н Филип Кирев, началник на политическия кабинет на министъра на икономиката и заместник председател на Комитета за наблюдение.

В рамките на докладвания напредък по ОПРКБИ, Управляващият орган представи общия напредък по оперативната програма и изпълнението по отделните приоритетни оси. Представител на Европейския инвестиционен фонд запозна участниците в заседанието с напредъка в изпълнението на инициативата JEREMIE в България, а изпълнителният директор на София Тех Парк представи информация за изпълнението на проект "Създаване на научно-технологичен парк".

Представител на "Теда ММ" ООД представи добра практика от изпълнението на оперативната програма в областта на енергийната ефективност по проект "Инвестиции в оборудване за намаляване на енергоемкостта и повишаване ефективността на производството на "Теда ММ" ООД, гр. Ботевград.

Представено беше и изпълнението на комуникационния план и информация за резултатите, заключенията и препоръките от извършени одити по оперативната програма през периода юли-ноември 2014 г.

 

Презентации от 15-то заседание на КН на ОПРКБИ:

  1. 1. Напредък в изпълнението на ОПРКБИ
  1. Напредък на инициативата JEREMIE в България
  2. Добра практика в областта на енергийната ефективност
  3. Анализ на ОПРКБИ  2007-2013 и научените уроци
  4. Изпълнение на комуникационния план на ОПРКБИ
  5. Резултатите от социологически проучвания сред целевите групи по ОП "Конкурентоспособност"
  6. Информация за извършени одити по ОПРКБИ


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 

Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
Ресор Енергетика: +359 2 940 7384
Ресор Туризъм: +359 2 940 7373
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg