Регистрационни и лицензионни услуги
Филтрирай по:
 
 
 
Издаване на удостоверения за регистрация за дейности с прекурсори
Дирекция: Регистриране, лицензиране и контрол
Издаване на удостоверения за регистрация за дейности с прекурсори от втора категория, както и за износ на прекурсори от трета категория на Приложение №1 на Регламент (ЕО) 273/2005
 
Издаване на еднократни разрешителни за внос и износ на прекурсори
Дирекция: Регистриране, лицензиране и контрол
Издаване на Еднократни разрешителни за внос на прекурсори от първа категория на Приложение І на Регламент (ЕО) 273/2005 и Еднократни разрешителни за износ на прекурсори посочени в Приложение №4, раздел ІІ от Регламент 1277/2005
 
Издаване на световен код за идентифициране на производител на пътно превозно средство
Дирекция: Регистриране, лицензиране и контрол
Издаване на световен код за идентифициране на производител на пътно превозно средство, съгласно Наредба № 1 на министъра на икономиката за реда за създаване и начините за нанасяне на номер за идентифициране на пътните превозни средства
 
Издаване на удостоверения за регистрация на лица по чл. 139а от Закона за енергетиката (ЗЕ) за извършване на услугата дялово разпределение
Дирекция: Сигурност на енергоснабдяването
Издаване на удостоверения за регистрация на лица по чл. 139а от ЗЕ за извършване на услугата дялово разпределение. Поддържане на публичен регистър на лицата по чл. 139а от ЗЕ за извършване на услугата дялово разпределение
 
Издаване на удостоверения за регистрация на производителите на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки
Дирекция: Регистриране, лицензиране и контрол
Издаване на удостоверения за регистрация на производителите на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки
 
 

Пишете ни
Министерство на икономиката и енергетиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 130169256
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg