Сигнали за кризисни ситуации
 

При възникване на кризисна ситуация:

 

Телефон: 0800 15 665 (денонощен безплатен телефон при кризисни ситуации)

Факс: +359 2 987 93 23

E-mail: dejurentr@mee.government.bg

За подаване на сигнал при кризисна ситуация
 
Свързани документи
 
 

Пишете ни
Министерство на икономиката и енергетиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 130169256
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg