За нас
 

Ефективност, прозрачност, полза за бизнеса и потребителите. Това са трите принципа, на които основаваме дейността си.

Нашият главен приоритет е да създадем условия за траен икономически растеж в Република България и да осъществяваме законосъобразно и целесъобразно икономическата и енергийната политики на страната. Поставяме цели, които водят към конкурентоспособна икономика с висока добавена стойност и по-добър стандарт на живот на хората в България.

Фундаментите на икономическото развитие на страната са устойчиво производство, повишена производителност и конкурентоспособност, основана на нови технологии, иновации и модерни индустриални политики.  Развиваме традиционни сектори и сектори на бъдещето с потенциал за глобален растеж, за да създадем устойчиви индустриални клъстери. Създаваме среда за инвестиции с по-малко бюрокрация, лесни и прозрачни процедури за бизнеса, ефективно управление в полза на предприемачите.

Ефективното външноикономическо сътрудничество също е съществена част от политиките на министерството в подкрепа на стабилния икономически растеж на страната.

В основата на енергийната ни политика е развитие на конкурентен вътрешен и интегриран външен пазар, изграждане на надеждна инфраструктура,  диверсификация и сигурност на източниците и маршрутите за доставка на енергийни ресурси, подобряване на енергийната ефективност. Насърчаваме използването на енергия от възобновяеми източници и развитието на нови чисти технологии. Развиваме ядрената енергетика в страната при категорично спазване на международните стандарти за безопасност и доказана икономическа ефективност.

 
 

Пишете ни
Министерство на икономиката и енергетиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 130169256
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg