Теменужка Петкова: Ползотворното ни сътрудничество с ЕБВР трябва да продължи
 
08 декември 2014

"Имаме изключително ползотворно сътрудничество с ЕБВР, което трябва да продължи". Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова, която се срещна с директора на дирекция "Ядрена безопасност" в ЕБВР Винс Новак и директора на локалния офис на ЕБВР в България Даниел Берг. Двете страни оцениха като особено успешни проектите, изпълнявани по линия на Международен фонд "Козлодуй" и откроиха сред тях този за енергийна ефективност. "Едно евро, инвестирано от МФК в този проект, привлича 3-4 евро в икономиката", илюстрира успеха Винс Новак. По думите на Даниел Берг това е пряка полза във връзка със смекчаване на последиците от затваряне на блоковете 1-4 в АЕЦ "Козлодуй". От страна на Европейската сметна палата предстои одит на проектите, финансирани от Международен фонд Козлодуй, стана ясно по време на срещата. И двете страни се съгласиха, че постигнатият напредък трябва да бъде продължен.

Гостите от ЕБВР запознаха министър Петкова с хода на проектите за изграждане на система за плазмено изгаряне и на съоръжение за извличане и преработка на твърдата фаза от резервоарите с концентрат от изпаряване, както и проекта за хранилище за сухо съхранение на отработеното ядрено гориво. По отношение на първия проект е необходимо да бъдат заделени средства от националния фонд РАО за осигуряване на национално съфинансиране, подчерта г-н Новак. Министър Петкова информира представителите на банката, че за системата за плазмено изгаряне вече са осигурени 4 млн. лева от националния бюджет. В момента експертите анализират необходимостта от осигуряване на допълнителен финансов ресурс за изграждането на съоръжение за извличане и преработка на твърдата фаза от резервоарите с концентрат от изпаряване. По думите на министър Петкова решение в тази посока ще бъде взето в най-скоро време.

По отношение на хранилището за сухо съхранение на отработеното ядрено гориво съществува риск ЕК да поиска връщане на средствата в размер на 12 млн. евро, използвани за разширяване капацитета на съоръжението, ако не бъде обоснована необходимостта от такова разширяване. Министър Петкова увери представителите на ЕБВР, че министерството се отнася с необходимата сериозност към въпроса и в близките месеци ще има решение по него.

Изграждането на интерконекторната връзка с Гърция също бе една от темите на разговора на министър Петкова с Винс Новак и Даниел Берг. Тя благодари за подкрепата на ЕБВР по отношение на този проект и увери своите гости, че енергийната независимост на страната е основен приоритет на правителството. В този контекст изграждането на интерконекторните връзки със съседните държави са ключови проекти за нас, каза още тя.

Международен фонд "Козлодуй" (МФК) е създаден с Рамковото споразумение между ЕБВР и България, подписано на 15.06.2001г. с цел управление на безвъзмездната помощ, отпусната от ЕК за намаляване на последиците от предсрочното извеждане от експлоатация на блокове на АЕЦ "Козлодуй". Фондът финансира проекти в следните две области:

  • Дейности за извеждане на блокове 1-4 от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ "Козлодуй" (т.нар. ядрен прозорец)
  • Мерки, които подпомагат необходимото преструктуриране, рехабилитация и модернизация на секторите производство, пренос и разпределение на енергия, както и повишаване на енергийната ефективност (т.нар. неядрен прозорец)

В Договора за присъединяване на България към ЕС за МФК е предвидена сумата от 550 млн. евро за периода 2001-2009 година. За периода 2010-2013г. са отпуснати допълнителни допълнително 300 млн. евро. За периода 2014-2020г. на България са отпуснати 283 млн. евро, които ще бъдат изразходвани само за проекти от ядрения прозорец.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 

Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
Ресор Енергетика: +359 2 940 7384
Ресор Туризъм: +359 2 940 7373
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg