Как мога да ...
 
открия информация за потребителското образование

Европейската комисия лансира нов интернет сайт за сътрудничество в областта на потребителското образование, наречен "Потребителска класна стая" ("Consumer classroom"). Сайтът "Consumer classroom" предлага високо качествени източници и интерактивни средства за обучение, който ще помогнат на учителите да преподават придобиването на практически умения на младите хора в средните училища.

Целта на тази инициатива е младежите на национално и европейско ниво да бъдат запознати с правата си като потребители и у тях да бъде изградена способност да вземат информирани решения по потребителски въпроси. Затова целевата група са младежи на възраст от 12 до 18 години, както и учители, които преподават в средните училища. Сайтът съдържа полезна информация и за всички заинтересовани лица, който  биха искали да повишат своята осведоменост и потребителска култура.

Сайтът "Consumer classroom" ще бъде един инструмент за преподаване на потребителско образование в средните училища и ще представлява платформа, където учителите да ползват и обменят информация помежду си. Идеята е да се създаде активна общност от учители в средните училища, които да имат бърз и лесен достъп до богата информация и материали и които са готови да бъдат използвани за обучение по потребителски въпроси. Учителите ще  имат възможност да споделят опит със своите ученици, да засилят междуучилищния обмен на материали, проекти и инициативи.

За повече информация можете да посетите интернет сайта на следния адрес: www.ConsumerClassroom.euПишете ни
Министерство на икономиката и енергетиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 130169256
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg